Scop şi obiective

Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM)

MISIUNE, SCOP ŞI OBIECTIVE:

Misiunea ANTIM: Promovarea colaborării naţionale şi internaţionale a tinerei generaţii în vederea stimulării activităţilor de cercetare istorică şi de protejare a patrimoniului cultural.

Scopul ANTIM: Constituirea unui forum în care tinerii istorici să-şi poată exprima şi apăra preocupările profesionale şi sociale.

Obiectivele ANTIM:

  • Educarea tinerilor în spiritul responsabilităţii faţă de patrimoniul cultural-istoric;
  • Familiarizarea tinerilor cu problemele fundamentale ale istoriei naţionale şi universale, cu metode, tehnici şi mijloace moderne de cercetare;
  • Facilitarea schimbului de informaţie istorică prin intermediul activităţilor academice şi editoriale;
  • Dezvoltarea Centrului de Studii şi Informare în probleme de istorie – INFOHIS.

Beneficiarii ANTIM: studenţi, tineri absolvenţi ai Facultăţilor de Istorie, doctoranzi, profesori şcolari şi universitari, precum şi alte persoane interesate de problemele istoriei, culturii şi civilizaţiei naţionale şi universale.

Activităţi: conferinţe, seminare, editare de materiale istorice, şcoli de vară, studii şi cercetări, programe de schimb de tineret etc.