Revista istorică „Analele ANTIM”

ANALELE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A TINERILOR ISTORICI DIN MOLDOVA
Chişinău-Bucureşti, ISSN 2069-5527

CONDIŢII DE PUBLICARE
Citiţi atent condiţiile înainte de a redacta şi trimite articolele dvs.

NOTĂ PENTRU AUTORI

Textul în limbile română sau o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), până la 40.000 semne (1,0 coală de autor), trebuie să fie redactat în Word 2003, la 1 rând cu corp 12, fontul Times New Roman.
Textele în română trebuie să fie însoţite de un rezumat în limba engleză de cca. 4000 semne.

Numărul planşelor care însoţesc textul nu trebuie să depăşească 5 pagini.

Notele: în subsolul fiecărei pagini cu corp 10. Numele autorului se va cita după modelul de mai jos:
DIACONU 1979, 263.
ROTH 1980a, 12-19.
ROTH 1980b, 14-15.
HARHOIU, IONESCU 1999, 132-135.
IDR III/5, 142.

La sfârşitul lucrării se va prezenta lista bibliografică în ordine alfabetică. În cazul în care autorul are mai multe lucrări apărute în acelaşi an, se mai adaugă o literă (a, b, c, ex. BARNEA 1954a), diferenţierea se face atât în lista de referinţe bibliografice cât şi în citare pentru a asigura corespondenţa exactă între citare şi referinţă. În cazul când sunt mai mulţi de trei autori la o lucrare în citare se foloseşte formula BARAN et. al. 1974, iar în lista bibliografică se prezintă toţi autorii).

Ex. 1: revistă:
BABES, M., 1971. Les fouilles archéologiques en Roumaine en (1970). In Dacia. N.S. XV, 359-393
Ex. 2: carte:
POSTICĂ, Gh., 1994. Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu, Chişinău.
Ex. 3: articol într-o lucrare colectivă:
STAMATI, Iu., 2004. Despre câteva probleme arheologice nerezolvate (secolele V/VI-VII). In MUNTEANU, O., ARNĂUT, T., MUSTEAŢĂ, S., Eds., Studii de Istorie Veche şi Medievală, Chişinău, 174-186.
Ex. 4:
BARAN, V.D., VOLJANIK, V.К., КОZAK, D.N., КUČINKO, М.М., 1974. Raskopki slavjanskogo poselenija u s. Raškov nа Dnestre. In AO v 1973 g., 245-246

  • Titlurile din limbile slave vor fi transliterate;
  • Abrevierea revistelor va fi anexată la sfârşitul articolului;
  • Lucrările care au ilustraţii trebuie să fie însoţite de lista ilustraţiilor, cu indicarea sursei sau autorului. Lista ilustraţiilor trebuie să fie tradusă în limba engleză.
  • Ilustraţiile vor fi trimise în format electronic (jpg. 300 dpi resolution pentru imagini şi 1200 dpi pentru desene).

Date despre autor:
Lucrarea trebuie să includă numele complet al autorului, instituţia unde activează, adresa de contact, inclusiv e-mail.

Termen: 15 iunie 2012

Adresa de contact:
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova
str. Ion Creangă nr. 1, bloc central, of. 407
Chişinău, MD-2069, Moldova
Telefon: 373 22 743305, Fax: 373 22 719169
Sergiu Musteata, e-mail: info@antim.md