POLITICA CULTURALĂ în în RSS Moldovenească 1944-1956
Valentina URSU, doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar, Şefa Catedrei de Etnologie şi Geografie, Director al proiectului instituţional “Patrimoniul cultural-naţional din Republica Moldova – component al civilizaţiei europene”, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, Universitatea Peda¬gogică de Stat Ion Creangă (angajată din anul 1981).

Educaţie.Absolventă a şcolii medii de cultură generală din localitatea Novoselscoie, raionul Reni, regiunea Odesa, Ucraina în anul 1976. Studiile superioare le face la Facultateai de Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat “Ion Creangă” din Chişinău în perioada 1976-1981. în anii 1988-1993 este aspirantă la Catedra de Istorie Contemporană a Universităţii de Stat din Moldova (cond. şt. – profesor universitar, doctor habilitat Valeriu Cozma). Iar între anii 2010-2012 urmează studiile de postdoctorat la Catedra Istoria Românilor, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă.

Preocupări didactice şi ştiinţifice.Autoare şi coautoare a Planurilor de studii, a programelor analitice, a suporturilor de curs şi materialelor didactice propuse studen¬ţilor, masteranzilor şi cadrelor didactice. Titulara cursurilor “Introducere în etnolo¬gie”, “Etnologie generală”, “Mitologie”, “Istoria universală a muzicii”, “Probleme ale culturii şi civilizaţiei antice”, “Istoria culturii europene”, “Probleme ale culturii universale”, “Patrimoniul cultural al antichităţii orientale şi greco-romane”, “Patrimo¬niul cultural al Republicii Moldova”, “Patrimoniul artistic al Republicii Moldova”, “Probleme ale culturii Republicii Moldova”, “Personalităţi ale culturii Republicii Moldova”, “Turismul cultural european” etc.

Publicaţii. 4 cursuri de lecţii şi suporturi de curs pentru învăţământul universitar, 12 lucrări metodice, circa 50 de articole ştiinţifice în domeniile istoriei culturii, patrimo-niului cultural, etnologiei, educaţiei civice, educaţiei nonformale. Coordonatoare şi editoare a 7 culegeri şi 6 ghiduri metodologice pentru studenţi, masteranzi şi cadre didactice.

A participat la manifestări ştiinţifice şi a realizat stagii de documentare la Iaşi, Galaţi, Moscova, Kiev, Erevan, Astana, Krakovia, Praga, Paris, Londra, Roma, Hong Kong etc.

By ANTIM