ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A TINERILOR ISTORICI DIN MOLDOVA

str. Ion Creangă nr.1, Chişinău,

MD-2069, Republica Moldova

Telefon: + 373 22 358436

Fax. + 373 22 358169

THE NATIONAL ASSOCIATION OF YOUNG HISTORIANS OF MOLDOVA

1, Ion Creangă str., Chişinău,

MD-2069, Republic of Moldova

Phone + 373 22 358436

Fax. + 373 22 358169

GRUPUL CIVIC PENTRU PATRIMONIU CULTURAL

MUZEUL DE ISTORIE AL MUN. CHIȘINĂU

CONFERINŢA „UN TANDEM ADMINISTRATIV REMARCABIL:

PRIMARUL CAROL SCHMIDT ȘI ARHITECTUL ALEXANDRU BERNARDAZZI”

02 iulie 2021,

Chişinău, Republica Moldova

Locul desfăşurării:

Muzeul Național de Artă al Moldovei, str. 31 August 1989 nr. 115, Chișinău


AGENDA

09.30-10.00 – înregistrarea participanţilor

10.00-10.30 – Sesiune de inaugurare

 

Mesaje de salut

  • Ion Ceban, Primar General mun. Chișinău
  • Valentina Volontir, Șefa Direcției Cultură a primăriei mun. Chișinău
  • Sergiu Musteață, ANTIM, UPS ”Ion Creangă” din Chișinău
  • Valeria Suruceanu, director la Muzeul de istorie al orașului Chișinău
  • Alexandru Corduneanu, Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural

 

10.30 – 11.45 Sesiune de comunicări

 

Moderator: Alexandru Corduneaqnu

Lucia SAVA

– Carol Schmidt, primarul cu viziuni europene de modernizare a Chișinăului

Alla CEASTINA 

Tandemul creativ al primarului Carol Schmidt și arhitectului Alexandru Bernardazzi în realizarea proiectului teatral în Chișinăul sfârșitului de sec. XIX – începutului de sec. XX.

Olga GARUSOVA

– Dezvoltarea Chișinăului în viziunea primarului Carol Schmidt

Dinu POȘTARENCU 

– Casa familiei Bernardazzi din Chișinău

– Medicul Alexandru Schmidt

 

DEZBATERI

11.45-12.00 – Pauză de cafea

12.00-13.30 Sesiune de comunicări

 

Moderator: Valeria Suruceanu

Ion VARTA

 – Contribuții la ascendența genealogică a primarului Carol Schmidt

Ion GUMENÂI

–  Comunitatea protestantă din Chișinăul (sec. XIX)

Andrei VEREBCEAN    

Carol Schmidt în agenda evenimentelor Bibliotecii  municipale ”B.P. Hașdeu (2011-2021”)

Tamara NESTEROV

Câteva considerații cu privire la sursele de inspirație ale arhitectului Alexandru Bernardazzi pentru clădirile construite în Basarabia

Mihail COCA-SLOBOZIANU

Carol Schmidt – un nume care a rezistat în timp

 

DEZBATERI și CONCLUZII

Proiect realizat cu sprijinul financiar al

Direcției Cultură a primăriei municipiului Chșinău

 

By ANTIM