1. Proiectul “Politica de ocrotire a moştenirii arheologice în Republica Moldova: realitate şi necesitate”, mai 2009 – aprilie 2010
  2. Proiect “Memoria celui de-al Doilea Război Mondial în monumente, cimitire şi muzee din Republica Moldova şi România”, ianuarie-decembrie 2009
  3. Şcoală de vară “Noi despre vecini şi vecinii despre noi. Predarea istoriei în Republica Moldova, Ucraina, România şi Bulgaria”, Vadul lui Vodă, mun. Chişinău, 5-11 iulie 2009
  4. Conferinţa “Arheologia între politică şi economia de piaţă: noi cercetări şi investigaţii de teren în pre- şi protoistoria din Republica Moldova”, Chişinău, 13-15 octombrie 2009
  5. Sondaje geomagnetice, octombrie 2009
  6. Conferinţa ştiinţifică “Fenomenul “trădării” în istoria Europei de sud-est”, Chişinău, 11 decembrie 2009
  7. Publicare “Monografii ANTIM:
    • SERGIU MATVEEV, Procesele etno-culturale din spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică, Monografii ANTIM V, Chişinău, Editura Pontos, 2009, 232 p.
    • LUDMILA COADĂ, Zemstva Basarabiei, Monografii ANTIM VI, Chişinău, Editura Pontos, 2009, 348 p.

By ANTIM