English     (Română)

Wondering what digital tools to use to educate about memory cultures? Do you know or implement an educational project for various audiences and are wondering how to increase digital access to it? Do you have a good idea for a historical project in digital form, but you lack some (small) funds for its implementation?

Be sure to apply to participate in the digital HistoryLab! We are looking for project ideas and project prototypes that relate to education in the sphere of memory and memory cultures, and also give the opportunity to use them for various social groups.

Projects submitted by both individuals and teams (up to 4 people) will receive consultations conducted by experts in the areas of history, memory culture, media and design, IT and promotion.

What should you / should know?

 • HistoryLab: Memory for Education will be held online on September 23-25, 2022.
 • Both individuals and teams (up to 4 people) from Germany, Poland, Ukraine and Moldova can apply. Teams may include historians / historians, teachers / teachers, collaborators / associates of museums, representatives of non-governmental organizations, journalists / journalists, students, designers and IT specialists.
 • The workshops will be translated into English, Ukrainian, Polish and Romanian. Consultations will be conducted in English (good knowledge of English is necessary for at least one person in the team).
 • During the laboratory you will be able to develop your project and create a prototype or work on the implementation of your prototype.

What can you gain?

 • You will receive inspiration that will help you develop your project, and you will be able to consult your project with experts and specialists in the areas of design, programming, project management and PR.
 • The jury will select 4 to 5 winning projects that will receive financial support (between 2,500 and 3,500 euros) to complete their project. Winners will have until December 2022 to complete their projects’ products, which will then be posted on about-history.info.

Who can apply?

Recruitment for HistoryLab: Memory for Education is open. Anyone wishing to participate should complete the online application form by September 11, 2022.

Organizers

Partners of the Digital History Network which is a platform for organizations, projects and initiatives that use digital media to analyze historical events, conduct research, visualize and reflect data related to the past. The network partners carried out several projects where they initiated a dialogue between multipliers of historical education to exchange views on competing narratives of the Second World War from different perspectives and how to adapt innovative digital methods of presenting information to memory cultures.
The project is implemented by the Center for International Education and Meetings (Internationales Bildungs- und Begegnungswerk gGmbH, IBB Dortmund), in cooperation with the National Society of Young Historians from Moldova, NGO Institute of Social Strategy and Initiatives from Ukraine and the KARTA Center Foundation, and financed by the Ministry of Foreign Affairs West Germany.

Visit our Digital History Network platform https://about-history.info

Contact:

Darija Fabijanic, IBB Dortmund: fabijanic@ibb-d.de or wiknau@gmail.com (Ukraine) or sergiu_musteata@yahoo.com (Moldova) or a.kudelka@karta.org.pl (Poland)

 


Română

Vă întrebați ce instrumente digitale să folosiți pentru a realiza proiecte despre culturile memoriei? Cunoașteți sau implementați un proiect educațional pentru diverse audiențe și vă întrebați cum să creșteți accesul digital la acesta? Aveți o idee bună pentru un proiect istoric în formă digitală, dar vă lipsesc niște (mici) fonduri pentru implementarea lui?

Vă încurajăm să participați la HistoryLab digital! Căutăm idei și propuneri de proiecte care se referă la educația în domeniile memoriei și a culturilor memoriei.

Proiectele pot fi depuse atât individual, cât și de echipe (până la 4 persoane). În cadrul unui seminar participanții/echipele vor primi consultații de la experți în domeniile istoriei, culturii memoriei, media și design, IT și promovare.

Ce ar trebui să știi?

 • HistoryLab: Memorie pentru Educație va avea loc online în perioada 23-25 septembrie 2022.
 • Pot aplica atât persoane individuale, cât și echipe (până la 4 persoane) din Germania, Polonia, Ucraina și Moldova. Echipele pot include istorici, profesori, colaboratori ai muzeelor, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, jurnaliști, studenți, web designeri și specialiști IT.
 • Atelierele vor fi traduse în engleză, ucraineană, poloneză și română. Consultațiile se vor desfășura în limba engleză (cunoașterea bună a limbii engleze este necesară pentru cel puțin o persoană din echipă).
 • În timpul laboratorului veți putea să vă dezvoltați proiectul și să creați un prototip sau să lucrați la implementarea prototipului dumneavoastră.

Ce poți câștiga?

 • Veți primi inspirație care vă va ajuta să vă dezvoltați proiectul și veți putea să vă consultați proiectul cu experți și specialiști în domeniile web design, programare, management de proiect și PR.
 • Juriul va selecta 4 sau 5 proiecte, care vor primi sprijin financiar (între 2.500 și 3.500 de euro) pentru implementarea proiectului. Câștigătorii vor avea până termen de implementare până la finele lunii decembrie 2022, , care vor fi apoi postate pe about-history.info.

Cine poate aplica?

Recrutarea pentru HistoryLab: Memory for Education este deschisă. Oricine dorește să participe trebuie să completeze formularul de înscriere online până pe 11 septembrie 2022 – the online application form.

Organizatorii

Partenerii rețelei de istorie digitală, care este o platformă pentru organizații, proiecte și inițiative ce utilizează mediile digitale pentru a analiza evenimente istorice, a efectua cercetări, a vizualiza și a reflecta date legate de trecut. Partenerii rețelei au desfășurat mai multe proiecte în care au inițiat un dialog între multiplicatorii educației istorice pentru a face schimb de opinii despre narațiunile concurente ale celui de-al Doilea Război Mondial din diferite perspective și despre modul de adaptare a metodelor digitale inovatoare de prezentare a informațiilor la culturile memoriei.

Proiectul este implementat de Centrul pentru Educație Internațională și Întâlniri (Internationales Bildungs- und Begegnungswerk gGmbH, IBB Dortmund), în cooperare cu Asociția Națională a Tinerilor Istorici din Moldova, Institutul ONG de Strategie și Inițiative Sociale din Ucraina și Fundația Centrului KARTA, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei.

Pentru mai multe detalii vizitați platforma noastră Digital History Network https://about-history.info

Persoane de contact:

Darija Fabijanic, IBB Dortmund: fabijanic@ibb-d.de sau wiknau@gmail.com (Ucraina) sau sergiu_musteata@yahoo.com (Moldova) sau a.kudelka@karta.org.pl (Polonia)

By ANTIM