STUDIU DE FUNDAMENTARE ISTORICOȘTIINȚIFICĂ
A ZONEI CONSTRUITE
PROTEJATE ȘI A ZONEI SALE DE PROTECȚIE –
ZONA ALĂTURATĂ BISERICII „SFINȚII
ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA”
(VISTERNICENI)

 • Echipa de experți
  • Sergiu Musteață, arheolog/istoric, AO ANTIM (coordonator)
  • Alexandru Munteanu, urbanist, AO Centrul de Urbanism
  • Andrei Vatamaniuc, arhitect, AO Centrul de Urbanism
  • Anetta Dabija, istoric, AO Save Chișinău
  • Dumitrița Efremov, arhitect, AO Urban Lab Chișinău
  • Mihai Danciu, arhitect, AO Urban Lab Chișinău
 • Contribuții
  • Valeria Costenciuc, AO Urban Lab Chișinău
  • Ana-Cristina Negruță, AO Urban Lab Chișinău
  • Dragoș Pînzaru, AO Urban Lab Chișinău
  • Andrei Rabei, AO Urban Lab Chișinău

Pentru mai multe detalii accesați AICI

By ANTIM